CDI technology filter products

CDI technology filter core products

Why use CDI technology?

High recovery rate
up to 90%

Do not use
wrapping film

Lifespan on
5 year

Tỷ lệ thu hồi cao
tới 90%

Không sử dụng
màng lọc

Tuổi thọ trên
5 năm

Có khả năng điều chỉnh
và giữ khoáng chất

Linh hoạt khử khoáng
1ppm hoặc giữ lại
khoáng chất cần thiết

Có chi phí vận hành
thấp từ 0.3 đến 1 kwh
trên 1 m3 nước lọc

Working principle of CDI technology

Partner of Vietdream

Certification degree

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn
TCVN 11978:2017

Phiếu kết quả thử nghiệm
Viện Pasteur thành phố HCM

Standard Certificate
TCVN 11978:2017

Test result sheet
Ho Chi Minh City Pasteur Institute

Please contact us for more details

    Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn

      VIETdream Vietdream Technology Joint Stock Company

      0888814978 – 0888870967 info@vietdream.vn 52 Nam Cao, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh