Lõi CDI công nghiệp

Kích thước: 235 x 235 x 390 mm
Trọng lượng: 10 ~ 13 kg
Kích thước ống cấp: 10ɸ
Dùng cho Máy lọc Tổng và Máy Công nghiệp