Lõi CDI gia dụng

Kích thước: 218 x 184 x 91 mm

Trọng lượng: 1.8 ~ 2.2 kg

Kích thước ống cấp: 6 ɸ

Dùng cho Máy lọc nước gia đình